Rika Post

In welke roemte wil ik wezen?

Walking Islander

 

 

 

 

 

 

Actie in het koolzaadveld


Voedingsbronnen
voor mijn werk zijn kosmische landschappen, niet direct herkenbare ‘oerwerelden‘ raadselachtig en toch vertrouwd. De geheimzinnigheid van het heelal ervaren tegenover de dynamische krachten van de natuur. Het fantaseren over ruimte en met name lege verlaten landschappen, is een steeds terugkomend thema in mijn werk.